logo
ขอเผยแพร่งบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือนของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่ : 15 พ.ย. 2561 14:45

logo
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ได้รับรางวัล

วันที่ : 22 ส.ค. 2561 15:15

logo
ขอเผยแพร่งบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือนของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ : 09 มี.ค. 2561 09:45

logo
ขอเชิญประชาชนร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. ยกเว้นวันศุกร์และวันเสาร์ 10.30 - 22.00 น.

วันที่ : 13 ก.พ. 2561 17:15

logo
ขอเผยแพร่งบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือนของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ : 13 ก.พ. 2561 17:15

logo
ขอเผยแพร่งบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือนของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ธันวาคม 2560

วันที่ : 10 ม.ค. 2561 14:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ขอร่วมสนับสนุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (lnflight VDO)

วันที่ : 28 ธ.ค. 2560 18:00

กรมทางหลวงชนบท แนะนำ 8 เส้นทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ แบ่งเบาจราจรบนถนนสายหลัก ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงของกรมทางหลวงชนบทได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ : 20 ธ.ค. 2560 12:00

logo
ขอเผยแพร่งบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือนของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วันที่ : 14 ธ.ค. 2560 13:45

logo
ประชาสัมพันธ์การจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

วันที่ : 27 พ.ย. 2560 12:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

                     

      นายจีระพงษ์   ปิณฑะบุตร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

 

 

 
 
   
   

 

home