แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ : 26 ก.ค. 2562 10:00

แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ : 26 ก.ค. 2562 10:00

แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี 2562

วันที่ : 11 ก.ค. 2562 13:00

แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ดำเนินรายการวิทยุหมอทาง ประจำเดือน ก.ค.62

วันที่ : 10 ก.ค. 2562 11:15

แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ร่วมเยี่ยมชม "พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน"

วันที่ : 08 ก.ค. 2562 10:15

ข่าวทั้งหมด
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน สาย อย 4040 แยกทางหลวงหมายเลข 3470-เขื่อนพระราม 6 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ : 02 มิ.ย. 2560 10:00

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน สาย อย 2008 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บ้านปากแรด (ตอนที่7) อำเภอนครหลวง,ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ : 02 มิ.ย. 2560 10:00

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน สาย อย 2008 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บ้านปากแรด (ตอนที่6) อำเภอนครหลวง,ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ : 02 มิ.ย. 2560 10:00

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน สาย อย 2008 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บ้านปากแรด (ตอนที่5) อำเภอนครหลวง,ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ : 02 มิ.ย. 2560 09:45

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน สาย อย 2008 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บ้านปากแรด (ตอนที่4) อำเภอนครหลวง,ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ : 02 มิ.ย. 2560 09:45

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน สาย อย 2008 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บ้านปากแรด (ตอนที่3) อำเภอนครหลวง,ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ : 02 มิ.ย. 2560 09:45

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน สาย อย 2008 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บ้านปากแรด (ตอนที่2) อำเภอนครหลวง,ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ : 02 มิ.ย. 2560 09:45

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน สาย อย 2008 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บ้านปากแรด (ตอนที่1) อำเภอนครหลวง,ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ : 01 มิ.ย. 2560 14:15

ขอเผยแพร่งบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือนของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน เมษายน 2560

วันที่ : 11 พ.ค. 2560 13:15

ขอเผยแพร่งบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือนของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มีนาคม 2560

วันที่ : 18 เม.ย. 2560 16:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

                     

      

       นายจีระพงษ์   ปิณฑะบุตร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

 

 

 
 
   
   

 

home