แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ : 26 ก.ค. 2562 10:00

แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ : 26 ก.ค. 2562 10:00

แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี 2562

วันที่ : 11 ก.ค. 2562 13:00

แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ดำเนินรายการวิทยุหมอทาง ประจำเดือน ก.ค.62

วันที่ : 10 ก.ค. 2562 11:15

แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ร่วมเยี่ยมชม "พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน"

วันที่ : 08 ก.ค. 2562 10:15

ข่าวทั้งหมด
logo
แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ขอเผยแพร่ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 03 ก.พ. 2560 15:30

logo
แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ขอเผยแพร่ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

วันที่ : 03 ก.พ. 2560 15:30

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 29 ก.ค. 2559 16:30

ขทช.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครการประกวดภาพถ่ายสายทาง และสะพาน ของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 30 มิ.ย. 2559 08:45

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

แนวทางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

วันที่ : 21 ก.ย. 2558 19:45

ประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ได้รับรางวัล "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี 2557

วันที่ : 16 ก.ค. 2558 16:30

กฎหมายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

วันที่ : 03 ก.ค. 2558 10:30

logo
ประกาศการผ่อนผันการบังคับใช้น้ำหนักรถบรรทุก

วันที่ : 17 มิ.ย. 2558 13:30

logo
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 15 พ.ค. 2558 17:30

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา

วันที่ : 29 เม.ย. 2558 09:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

                     

      

       นายจีระพงษ์   ปิณฑะบุตร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

 

 

 
 
   
   

 

home