ี้ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อย 2050 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บ้านผักไห่ ตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

รูปภาพ: 
ไทย