ข่าวประชาสัมพันธ์

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค.62

วันที่ : 543 16:30

logo
ขอเผยแพร่งบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือนของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันที่ : 543 14:30

logo
ขอเผยแพร่งบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือนของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

วันที่ : 543 12:30

logo
ขอเผยแพร่งบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือนของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มีนาคม 2562

วันที่ : 543 09:00

logo
ขอเผยแพร่งบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือนของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ : 543 13:45

logo
ขอเผยแพร่งบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือนของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน มกราค 2562

วันที่ : 543 11:30

logo
ขอเผยแพร่งบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือนของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ธันวาคม 2561

วันที่ : 543 15:15

logo
ขอเผยแพร่งบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือนของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

วันที่ : 543 10:00

logo
ขอเผยแพร่งบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือนของแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่ : 543 14:45

logo
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ได้รับรางวัล

วันที่ : 543 15:15

หน้า