Menu
home
>>
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 – บ้านอุทัย (ตอนที่ 3) อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกมิยาซาว่า ถนนสาย อย ๔๐๓๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๒ – บ้านแค ถึง แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๑ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง ๐.๘๐๐ กิโลเมตร

Scroll Up Skip to content